Kontekst:

Razvoj suvremenih opskrbnih lanaca zahtijeva od zaposlenika niz kompetencija. Te kompetencije često nadilaze tehničke i profesionalne kompetencije (s gledišta logistike).

Referentna točka za kompetencije koje bi zaposlenici u logistici trebali imati je matrica koju je razvila Europsko logističko udruženje (European Logistics Association). ELAQF (Qualification Standards for logistics competence) kvalifikacijski standardi za logističke kompetencije usklađeni su s Europskim kvalifikacijskim okvirom i mogu se primijeniti na diplomskim studijima.

 

Cilj:

Razviti inovativni i certificirani nastavni plan obrazovnog modula u logistici i potpune didaktičke materijale temeljene na suvremenim metodama poučavanja potrebnih za ispunjavanje ovog nastavnog plana i programa. Obrazovni modul sadrži 5 kolegija na diplomskom studiju (Master level) koji će ukupno imati 30 ECTS bodova.

Posebni ciljevi projekta su:

- osigurati prolazak obrazovnog modula iz logistike kroz proces certifikacije u skladu sa standardima razine 6 (European Senior Logistician) razvijenim od strane Europskog logističkog udruženja (http://www.elalog.eu/concept-ela-certification) – sukladno smjernicama u dokumentu pod naslovom  ”EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS” (http://www.ilim.poznan.pl/oferta/uwaga-nowe-standardy-kwalifikacyjne.html).

- internacionalizacija obrazovanja certificiranih logističara na diplomskom studiju razvijajući sve proizvode u 6 jezičnih inačica (engleski, poljski, mađarski, češki, hrvatski i slovenski).

- povećanje broja ovlaštenih logističara kao nositelja diplome M.A. u Srednjoj Europi i na Balkanskom poluotoku.

 

Partneri u projektu

Koordinator projekta je Poznan School of Logistics, Poznan (Poljska), a partneri su sljedeća europska sveučilišta:

- Czech Technical University, Prag (Češka),

- Sveučiliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski Fakultet u Osijeku (Hrvatska),

- Keleti Faculty of Business and Management, Óbuda University, Budimpešta (Mađarska),

- Faculty for Logistics, University of Maribor, Celje (Slovenija).

 

Rezultati projekta:

Projekt će dati sljedeće rezultate:

- kurikulum obrazovnog modula u skladu sa ELAQF zahtjevima za razinu Senior Logistician - program će biti akreditiran od strane ELA-e;

- simulacijska igra koja podržava razvoj menadžerskih kompetencija;

- e-knjige:

- Poslovni principi u logistici,

- Logistički dizajn u opskrbnom lancu,

- Logističko planiranje u opskrbnom lancu,

- Izvršenje opskrbnog lanca.

- nastavni materijali za mješovito učenje (kombinacija kontaktnih sati s učenjem na daljinu) za sve kolegije istaknute u programu obrazovnog modula.