Vsebina:

 

Razvoj sodobnih oskrbovalnih verig zahteva, da imajo zaposleni številne kompetence. Te kompetence pogosto presegajo tehnične in strokovne kompetence (z vidika logistike).

 

Referenčna točka za kompetence, ki bi jih morali imeti zaposleni v logistiki, je matrika, ki jo je razvilo Evropsko združenje za logistiko. Kvalifikacijski standardi ELAQF za kompetentnost na področju logistike so usklajeni z evropskimi standardi in jih je mogoče uporabiti na magistrskem študiju.

 

 

Cilj:

Glavni cilj projekta je razviti inovativen, certificiran program in učna gradiva za izvajanje programa. Modul bo vključeval 5 predmetov, ki bodo zajemali skupno 30 ECTS kreditnih točk.

 

Posebni cilji projekta:

- potrditev razvitega programa za razvoj spretnosti na področju logistike skladno s standardi 6. stopnje European Senior Logistician), ki jih je razvilo Evropsko logistično združenje, in v skladu s smernicami iz "EVROPSKIH KVALIFIKACIJSKIH STANDARDOV ZA PROFESIONALCE LOGISTIKE",

- internacionalizacija logističnih tečajev za izobraževanje certificiranih strokovnjakov za logistiko na magistrskem študiju z razvojem vseh izdelkov v šestih jezikovnih različicah (angleški, madžarski, češki, hrvaški, slovenski in poljski),

- povečati število certificiranih logistikov, ki so magistrirali v srednji Evropi in na Balkanskem polotoku.

 

Projektni konzorcij

Projekt koordinira Poznanska šola za logistiko, partnerji pa so iz univerz srednje Evrope in Balkana:

- Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze (Češka),

- Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku Ekonomski fakultet v Osijeku (Hrvaška),

- Obudai Egyetem - Fakulteta za poslovanje in upravljanje Keleti (Madžarska),

- Univerza v Mariboru (Slovenija).

 

Rezultati projekta:

Projekt bo doprinesel naslednje rezultate:

- učni načrt programa modula za usposabljanje, skladen z zahtevami ELAQF Senior Logistician level - program bo pooblastila ELA;

- simulacijska igra, ki podpira razvoj vodstvenih kompetenc;

- priročniki (e-knjige) o:

- poslovna načela,

- načrtovanje oskrbovalne verige in logistike,

- načrtovanje oskrbovalne verige in logistike,

- izvajanje oskrbovalne verige in logistike.

- učna gradiva v spletnih učilnicah (kombinacija kontaktnih ur z učenjem na daljavo) za vse predmete,  v programu modula.