Kontext:

Rozvoj moderních dodavatelských řetězců vyžaduje, aby zaměstnanci měli řadu kompetencí. Tyto kompetence často přesahují technické a odborné kompetence (z logistického hlediska).

Referenčním bodem pro kompetence, které by zaměstnanci logistického oddělení měli mít, je matice vyvinutá Evropskou logistickou asociací. Kvalifikační standardy ELAQF pro logistické kompetence jsou v souladu s evropským kvalifikačním rámcem a lze je implementovat v magisterských studiích.


Cíl:

Hlavním cílem projektu je vyvinout inovativní, certifikovaný logistický vzdělávací program a kompletní výukové materiály pro implementaci programu. Výcvikový modul bude zahrnovat 5 kurzů pokrývajících celkem 30 ECTS kreditů.

Specifické cíle projektu jsou:

- certifikace rozvinutého programu rozvoje dovedností v oblasti logistiky v souladu s normami úrovně 6 (European Senior Logistician) vyvinutými Evropskou logistickou asociací a v souladu s pokyny obsaženými v „EVROPSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH STANDARDECH PRO LOGISTICKÉ PROFESIONÁLY“,

- internacionalizace logistických kurzů pro vzdělávání certifikovaných logistických specialistů na magisterském stupni vývojem všech produktů v 6 jazykových verzích (anglická, maďarská, česká, chorvatská, slovinská a polská),

- rozšířit počet certifikovaných logistů, kteří absolvovali magisterské studium ve střední Evropě a na Balkánském poloostrově.


Konsorcium projektu

Projekt koordinuje Poznaňská škola logistiky a partnerské univerzity ze střední Evropy a Balkánu:

- České vysoké učení technické v Praze (Česká republika),

- Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski Fakultet u Osijeku (Chorvatsko),

- Obudai Egyetem - Keleti Fakulta podnikání a managementu (Maďarsko),

- Univerza v Mariboru (Slovinsko).


Výstupy projektu:

 Projekt přinese následující výsledky:

- učební plán programu výcvikových modulů v souladu s požadavky ELAQF pro vyšší logistickou úroveň - program bude akreditován ELA;

- simulační hra podporující rozvoj manažerských kompetencí;

- příručky (e-knihy) o:

- obchodní zásady,

- návrh dodavatelského řetězce a logistiky,

- plánování dodavatelského řetězce a logistiky,

- provádění dodavatelského řetězce a logistiky.

- výukové materiály (kombinace prezenční formy studia s distančním vzděláváním) pro všechny předměty v programu vzdělávacího modulu.